Pages Menu
Categories Menu

Posted on Oct 31, 2013 in BIOGRAFIJA |

Đeneral Miodrag M. Damjanović

    Kratka biografija.   Đeneral Miodrag M. Damjanović Rođen u Aleksincu 16. januara 1893 godine. Osnovnu školu i gimnaziju svršio u Kragujevcu. Stupio 1909. godine u...

Read More