Pages Menu
Categories Menu

Posted on Dec 27, 2016 in AKTIVNOSTI |

UBKJV “DM” proslavilo Krsnu Slavu Svetog Nikolu

 

Sa Krsne Slave UBKJV-DM -2016.

Sa Krsne Slave UBKJV-DM -2016.

 

Udruženje Boraca Kraljevske Jugoslovenske Vojske „Draža Mihailović“ Zemaljska Uprava za Nemačku proslavilo svoju Krsnu slavu Svetog Nikolu.

Veliku obostranu radost pružila nam je naša predsednica Udruženja, poslednji preostali veteran UBKJV“DM“ Zemaljka Uprava za Nemačku, Ravnogorka Ruža Jovanović Papić (95) njenim prisustvom na slavi. Obeležena, jakom prehladom uspela je sa: Božjom pomoći, pomoći Joje Ilića i svojom jakom voljom, da neizostane sa slave, kojoj je uvek prisustvovala od 1948. godine.

Sa Krsne Slave UBKJV-DM -2016.

Sa Krsne Slave UBKJV-DM -2016.

Posle Svete Liturgije, rezanja slavskog kolača i biranja novog domaćina za sledeću godinu, za kojeg se na naše iznađenje prihvatio Joja Ilić, ovogodošnji domaćin Krsne slave UBKJV“DM“ Momčilo Bilić sa porodicom se pobrinuo za bogatu slavsku trpezu kako to priliči vrednim domaćinima.

Sa Krsne Slave UBKJV-DM -2016.

Sa Krsne Slave UBKJV-DM -2016.

Na slavi su osim članova udruženja bili prisutni simpatizeri lika i dela đenerala Dragoljuba Mihailovića, koji će, nadamo se, postati i članovi UBKJV“DM“, i nastaviti borbu svedočenja ispravnosti svih žrtava datih za svoju Kraljevinu, Kralja i Otadžbinu