Pages Menu
Categories Menu

POČETNA

Draže Mihailovića POČETNA NJ.V.KRALJ PETAR II

NJ.V.KRALJ PETAR II
6. septembar 1923. – 3. novembar 1970.

Draže Mihailovića POČETNA General Dragoljub Draza Mihailovic

Đeneral Dragoljub – Draža Mihailović          27. april 1893. 17. juli 1946.

Draže Mihailovića POČETNA General M Damjanovic

Đeneral Miodrag M. Damjanović 16.jan.1893.-4.avg.1956.

Dosledni protivnici Titovog režima

Dosledni protivnici Titovog režima Ravnogorski borci i članovi Udruženja Boraca K.J.V. DM Mića i Ruža Jovanović (lični kurir đen. Draže Mihailovića), Sreto Trnčić i Aćim Stegnjajić

Milovan-Mića Jovanović 08.07.1925. – 04.11.2014.

Ruža Jovanović 29.07.1922 – 21.12.2017.

Sreto Trnčić 08.11.1925 – 09.10.2015.

Aćim Stegnjajić 10.01.1921 – 10.01.2014.

Draže Mihailovića POČETNA Emigrantski dokument-pasoš

Emigrantski dokument-pasoš

Draže Mihailovića POČETNA Članska-karta-UBKJV-DM

Članska-karta-UBKJV-DM

« Svi pokušaji onih činilaca na Zapadu koji teže umirivanju komunističkih osvajača na račun slobode desetine malih naroda Evrope, da od ovih boraca i sledbenika Draže Mihailovića naprave obične, ekonomske emigrante, da zbrišu njihovo nacionalno i političko obeležije u slobodom svetu – doživeli su neuspeh “.

Osnivač UBKJV “DM” đeneral Damjanović je smatrao kao najbolje rešenje za srpski narod ideju o federativnoj kraljevini Jugoslaviji koja je definisana na Svetosavskom kongresu 1944 . godine u selu Ba :

» Zar u Jugoslaviji slobodnoj i demokratskoj, na uređenoj bazi federalizma, nebi Srbi našli najlepše rešenje i svoga pitanja?

I zar, u krajnjoj  liniji, pitanje unutrašnjeg razgraničenja našeg neće rešiti slobodni narodi Jugoslavije, slobodnom svojom voljom?

Zar to pitanje treba danas da truje ne samo pitanje odnose Srba i Hrvata, već i samih Srba?

Zar se nebi mi odričući se danas Jugoslavije, odrekli i Draže Mihailovića, milionskih žrtva naših, a time bi i naše postojanje u emigraciji izgubilo svoj značaj, a mi pravo da budemo predstavnici porobljenog naroda u Jugoslaviji”?

Spomenica JVvO od 1945. do 1947.

UBKJV “DM” od 1948. do 1957.godine