Pages Menu
Categories Menu

Posted on Dec 2, 2013 in Uncategorized |

Naredba br.48 za 9.novembar 1945.

  KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE  KOMANDE KRALJEVSKE JUGOSLOVENSKE VOJSKE, U poslednje vreme znatno je povećan broj bekstava iz logora Eboli. Mi...

Read More

Posted on Nov 29, 2013 in Uncategorized |

Naredba br.45 za 1.novembar 1945.

    KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE KRALJEVSKE JUGOSLOVENSKE VOJSKE      ZA 1.NOVEMBAR 1945.   Ovih dana desili su se u logoru...

Read More

Posted on Nov 29, 2013 in Uncategorized |

Naredba br.32 za 3.oktobar 1945.

  KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE KRALJEVSKE JUGOSLOVENSKE VOJSKE, ZA 3. OKTOBAR 1945. ZA SVE STAREŠINE JEDINICA   U želji, da se ljudstvo u...

Read More

Posted on Nov 29, 2013 in Uncategorized |

Naredba br. 24 za 5.avgust 1945.

  KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JUGOSLOVENSKE VOJSKE ZA 5. AVGUST 1945. Imam podataka da mnogi oficiri, podoficiri i vojnici Jugoslovenske...

Read More

Posted on Nov 29, 2013 in Uncategorized |

Naredba br. 23 za 5.avgust 1945.

  KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JUGOSLOVENSKE VOJSKE,   Prema naređenju Načelnika štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u Otadžbini...

Read More

Posted on Nov 29, 2013 in Uncategorized |

Inostranom delu N.K. 4.avgust 1945.

  INOSTRANOM DELU NACIONALNOG KOMITETA, RIM Na konferenciji komandanata divizija sa potpisatim održanoj 4. avgusta ove godine u Ćezeni, a u vezi sa saopštenjima...

Read More

Posted on Nov 29, 2013 in Uncategorized |

Inostranom delu CNK Kraljevine Jugoslavije

  Potvrđujući prijem pisma od 17. ovog meseca, poslatog mi kao odgovor na moje od 15. jula, upućeno g. dr. Topaloviću, čast mi je na vaš izveštaj dostaviti...

Read More

Posted on Nov 29, 2013 in Uncategorized |

Poštovani Gospodine Doktore

  Mladen Žujović Primio sam vaše pismo od 11. ovog meseca sa pismom pukovnika Kneževića, koje vam vraćam. Govorite mi da će pomoć unre popraviti stanje u logorima,...

Read More

Posted on Nov 29, 2013 in Uncategorized |

Naredba đen. Draže za 8. maj 1945.

  NAČELNIKA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE KRALJEVSKE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI ZA 8. MAJ 1945. Za sve oficire, podoficire i vojnike Kraljevske Jugoslovenske vojske...

Read More

Posted on Nov 29, 2013 in Uncategorized |

Naredba br.18 za maj 1945.

  KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JVuO   Prvi deo naše mučne ali sjajne borbe za Kralja i narodne ideale završen je danas predajom našeg...

Read More