Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Naredbe-Zapisnici-Pisma iz 1947 i 48.godine |

Uputstvo za postupak boraca SUK po prelazu na status DP.

 

Posle završenog rada komisije brigadira Maklina, prestaće privremeno da dejstvuje naša vojnička organizacija a ljudstvo će dobiti status DP.

Pošto u duši moramo ostati vojnici, tesno povezani među sobom, jer prelaskom u DP nas nije naš Vrhovni komandant razrešio vojničke zakletve, ni zaveta, koji smo dali našem neumrlom voždu – komandantu đeneralu Dragoljubu Mihailoviću – Čiči. Znači, prelaskom na DP moramo se smatrati i dalje vojnicima kraljevske Jugoslovenske vojske, ostati verni našoj vojničkoj zakletvi, koju smo položili našem Kralju i Otadžbini i zavetu našem prvoborcu i Voždu đeneralu Mihailoviću. Moramo se povezati u jednu čvrstu celinu sa svima našim ravnogorskim jedinicama, naše dosadašnje vojničke organizacije, te da bi tako ujedinjeni i čvrsti mogli odgovoriti svim zadacima, koji nam predstoje, i odgovoriti nadama, koje u nas polaže naša napaćena i okrvavljena Otadžbina. Udruženi u jednu celinu mi ćemo moći da odbijemo sve udarce, koje nam budu nanosili naši neprijatelji. Da bi mogli izaći pripremljeni za ove zadatke iz ovoga logora, dostavlja se sledeće uputstvo:

1.- Naš predstavnik i dalje ostaje Čičin pomoćnik đeneral Miodrag Damjanović, koji nas je do sada mudro vodio i koji će nas i od sada tako isto voditi. Zato je naša dužnost da mu ostanemo verni i lojalni. Ostajući uz đenerala Damjanovića, mi ostajemo verni našem Čiči i dosledni našeg vojničkog poziva.

2.- U tom cilju za SUK je obrazovan privremeni Ravnogorski odbor, shodno naredbi O. br. 211 načelnika Štaba Vrhovne komande JVuO za 26. decembar 1944.

3.- Kao članovi ovog privremenog odbora izabrani su: pešadijski pukovnik Branimir Živković, kao predsednik, sa još 7 oficira pripadnika SUK.

4.- Čim se omogući neposredna veza sa podoficirima i vojnicima, izabraće se jedan glavni odbor, koji će biti biran od svih Ravnogoraca i koji će predstavljati našu dosadanju organizaciju.

5. – Odbor će biti potčinjen đeneralu Damjanoviću ili njegovom zastupniku i radiće u duhu uputstva ili direktiva, koje on bude davao ili naređivao. Zadatak Ravnogorskog odbora biće propisan naročitim Pravilnikom koga treba da odobri predstavništvo, koje bude izabrala većina Ravnogorskog pokreta.

Prema napred izloženom nećemo biti napušteni, ni ostavljeni sami sebi i sopstvenoj sudbini. Moramo raditi svi za jednoga jedan za sve. Preporučuje se svima da budu disciplinovani i poslušni, da ne nasedaju zlonamernoj propagandi, već da mirno i dostojanstveno podnesu sve teškoće. Treba junački da pobeđuje svaki svoje nedaće, kao što je pobeđivao i naše neprijatelje.

Neka je svima pred očima svetla žrtva Čičina i napaćena Otadžbina, koja i danas krvari kojoj je naša pomoć potrebna. Samo ako ovako budemo radili moći ćemo vedra čela i mirne savesti izaći pred narodni sud, koji neminovno mora doći, da opravdamo svoje postupke u emigraciji.

Da živi NJ. V. Kralj Petar II.

Setimo se našeg prvoborca, naše najdragocenije žrtve, našeg neumrlog vožda čika Draže i sa pobožnošću i sa puno pijeteta uzviknimo:

– Neka je večna slava i hvala našem komandantu đeneralu Dragoljubu Mihailoviću – Čiči.

Pozdravimo iz dna duše našeg komandanta, koji je stalno s nama i deli sa nama i dobro i zlo i kliknimo: – Da živi naš komandant đeneral Miodrag Damjanović. Neka nam uvek naša lozinka bude:

– „S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu”, a naše geslo: „Sloboda ili smrt”.