Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Naredbe-Zapisnici-Pisma iz 1946. godine |

Naredba br.86

 

POMOĆNIKA NAČELNIKA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE KRALJEVSKE JUGOSLOVENSKE VOJSKE ZA 25. MART1946.

 

Sinoć je radio London objavio vest koja potiče iz Beograda po kojoj je naš legendarni komandant i načelnik Štaba Vrhovne komande armijski đeneral Draža Mihailović uhvaćen od Titovih trupa. Ovu je vest docnije preneo i radio Beograd.

Obzirom na momenat kada je ova vest objavljena u oči samog sastanka OUN, može se verovati da je i ona netačna i ubačena tendenciozno i sa naročito proračunatim ciljem, koji pe se svakako uskoro obelodaniti. Napominjem da je radio Beograd jednom već objavio da je „đeneral Miodrag Damjanović uhvaćen i da je likvidiran u Zagrebu”. Svima je poznato da se ja još uvek nalazim na slobodi među vama. Zbog ovoga skrećem pažnju da se ova vest primi sa velikom rezervom.

Pri ovome se moraju imati u vidu i ove okolnosti:

1) da je ova vest objavljena u oči sastanka OuN;

2) da je ova vest objavljena pred početak proleća – da bi se narodni redovi pokolebali i sprečio eventualni ustanak u zemlji;

3) da je ova vest objavljena u vremenu kada je za nas Jugoslovene u inostranstvu Tito dao amnestiju kojoj rok ističe 16. aprila te da se pored drugih mera, i njom naši redovi pokolebaju i malodušni među nama navuku da se vrate u zemlju.

Težina današnje međunarodne situacije zahteva od nas hladnokrvnost i spremnost da čujemo i druge nepovoljne vesti. Mnoge će od njih biti tačne, ali isto tako biće ih i koje će biti netačne i od naših neprijatelja naročito ubačene sa ciljem da se naši redovi razbiju. Ovo od nas svih zahteva da naše redove zbijemo još više i da iznad svega sačuvamo naše nerve nastojeći da nas u našoj veri, u krajnju pobedu pravedne stvari, ništa ne pokoleba!

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Pomoćnik, đeneral Damjanović