Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Naredbe-Zapisnici-Pisma iz 1945. godine |

Naredba br.18 za maj 1945.

 

KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JVuO

 

Naredba br.18 za maj 1945.Težak rastanak četnika sa svojim oružijem u Palmanovi 6. maja 1945.

Težak rastanak četnika sa svojim oružijem u Palmanovi 6. maja 1945.

Prvi deo naše mučne ali sjajne borbe za Kralja i narodne ideale završen je danas predajom našeg umornog ali slavom ovenčanog oružja Englezima, a uz zvuke naše nacionalne himne. Budni svedoci ovoga istorijskog čina bili su Anglo-američke i naše junačkom krvlju najboljih sinova Otadžbine natopljene zastave, kao i sve starešine, koje od ovog časa, do prijema novog naoružanja, svojim naoružanjem simbolički predstavljaju moć svojih Jedinica.

Smatram za svoju svetu dužnost, da na današnji istorijski dan, u ime Komandanta nepobeđene Jugoslovenske vojske u Otadžbini đenerala Draže Mihailovića, odam puno priznanje svima starešinama i borcima svih jedinica u sastavu istaknutog dela štaba Vrhovne Komande JVuO, pohvaljujući naročito 1. puk Šumadijske divizije za junačku odbranu mostobrana kod Gorice i da pozovem sve starešine i borce: da i docnije, reorganizovani, odmoreni i osnaženi brigom naših Saveznika pokažu sve one vrline koje su ih do sada krasile, kako bi u novoj snažnoj i slavnoj našoj kraljevini bili najmoćnija podrška i svoga Kralja i svoje Narodne države.

Verujući duboko, da na taj čas dugo nećemo čekati, ja pozivam sve moje neustrašive borce, da u oči našeg narodnog praznika Đurđevdana uputimo svoje najtoplije molitve svevišnjem za zdravlje, sreću i dug život našeg mladog Vrhovnog Komandanta i za procvat divne naše Otadžbine i da snažno bratski zagrljeni, kliknemo iz dubine naših vernih srdaca:

Da živi naš Vrhovni komandant NJ. V. Kralj Petar II!

Da živi Demokratska Federativna Kraljevina Jugoslavija!