Pages Menu
Categories Menu

ПОЧЕТНА

Драже Михаиловића Њ.В.КРАЉ ПЕТАР II

Њ.В.КРАЉ ПЕТАР II
6. септембар 1923 – 3. новембар 1970.

Драже Михаиловића Ђенерал Драгољуб Дража Михаиловић

Ђенерал Драгољуб- Дража Михаиловић   27. април 1893. -17.јули 1946.

Драже Михаиловића Ђенерал Миодраг Дамјановић

Ђенерал Миодраг М. Дамјановић                        16. јануар 1893. – 4. август 1956.

 Драже Михаиловића Доследни противници Титовог режима УБКЈВ »ДМ»

Доследни противници Титовог режима
Равногорски борци и чланови Удружења Бораца К.Ј.В. ДМ
Мића и Ружа Јовановић (лични курир ђен. Драже Михаиловића), Срето Трнчић и Аћим Стегњајић

Милован-Мића Јовановић 08.07.1925. – 04.11.2014.

Ружа Јовановић 29.07.1922 – 21.12.2017.

Срето Трнчић 08.11.1925 – 09.10.2015.

Аћим Стегњајић 10.01.1921 – 10.01.2014.

Драже Михаиловића Емигрантски документ-пасош

Емигрантски документ-пасош

Драже Михаиловића Чланска-карта-УБКЈВ-ДМ

Чланска-карта-УБКЈВ-ДМ

« Сви покушаји оних чинилица на Западу који теже умиривању комунистичких освајача на рачун слободе десетине малих народа Европе, да од ових бораца и следбеника  Драже Михаиловића направе обичне, економске емигранте, да збришу њихово национално и политичко обележије у слободом свету – доживели су неуспех ».

Oснивач УБКЈВ »ДМ» ђенерал Дамјановић је сматрао као најбоље решење за српски народ идеју о федеративној краљевини Југославији која је дефинисана на Светосавском конгресу 1944. године у селу Ба :

 » Зар у Југославији слободној и демократској, уређеној на бази федерализма, неби Срби нашли најлепше решење и свога питања?

И зар, у крајњој линији, питање унутрашњег разграничења нашег неће решити слободни народи Југославије, својом слободном вољом?

Зар то питање треба данас да трује не само питање односе Срба и Хрвата, већ и самих Срба?

Зар се неби ми одричући се данас Југославије, одрекли и Драже Михаиловића, милионских жртва наших, а тиме би и наше постојање у емиграцији изгубило свој значај, а ми право да будемо представници поробљеног народа у Југославији»?

Споменица ЈВвО од 1945. до 1947.

УБКЈВ “ДМ”од 1948. до 1957.године