Pages Menu
Categories Menu

Članovi udruženja mogu biti

 

Redovni. To su borci i sledbenici đenerala Draže Mihailovića. Ovde se podrazumevaju, kako oni koji se za vreme okupacije borahu pod Njegovom komandom s puškom u ruci, tako i oni pripadnici Kraljevske Jugoslovenske Vojske koji su u to vreme trunuli po nacističko-fašističkim i ustaškim koncentracionim i drugim logorima smrti. Među nama ne sme biti razlike! Svi mi pođosmo u borbu s neprijateljima

„S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu”!

Pomažući. To su ona lica, koja budu Udruženje materijalno pomagala. Među ovim licima naročitu pažnju još sad zaslužuju braća Srbi iz Amerike i Kanade, koja neštedimice pomagahu i pomažu kako četnike Čičine, tako i bivše ratne zarobljenike i „kačetlije”, koji nadahnuti duhom Ravne Gore ostadoše posle „oslobođenja” van Otadžbine, da s četnicima dele i dobro i zlo!

Počasni. To su one ličnosti, koje su svojim dosadašnjim radom zaslužna za našu borbu. U ova naročito spadaju naši inostrani prijatelji.

Članovi udruženja ne mogu biti:

ostaci fašizma i nacizma, kao i ona lica koja su svojim dosadanjim protivnarodnim radom pokazala, da nemaju prava da se nazovu borcima i sledbenicima Đenerala Mihailovića. Po spornim pitanjima za prijem u članstvo punovažno je rešenje Upravnog odbora Udruženja.

Redovnim članovima Udruženja izdaće se članske karte, u kojima će i na engleskom jeziku stajati objašnjeno: ko smo mi? S članskom kartom svaki član moći će da dokaže, da je pripadnik Kraljevske Jugoslovenske Vojske (Roual Yugoslav Armu). Pomažućim i počasnim članovima izdaće se povelje.

1. Do izbora stalnih članova uprave Udruženja za Veliku Britaniju, u svojstvu privremenog predsednika udruženja određujem: da privremeno vrše poslove Uprave udruženja, lica označena u PRILOGU II.

2. Organizovanju udruženja u ostalim zemljama pristupiće se po završnoj organizaciji u Velikoj Britaniji, što će se izvršiti u sporazumu sa nadležnim za to ličnostima.

Znak udruženja za sve članove će biti ravnogorski znak.