Pages Menu
Categories Menu

Posted on Dec 3, 2013 in Momčilo Vuković-Birčanin Đen.Dragoljub-Draža Mihailović |

“Svetski vihor odneo je mene i moj rad”

 

Na suđenju đenerala Dragoljuba – Draže Mihailovića

Na suđenju đenerala Dragoljuba – Draže Mihailovića

„Svetski vihor odneo je mene i moj rad“ bile su poslednje reči đenerala Dragoljuba – Draže Mihailovića izgovorene na monstruoznom procesu u Beogradu.

 
Tragične ličnosti bude kod čitalaca uzvišena osećanja prema slobodi, istini i pravdi.

Ta neumitna (neizbežna,nezaobilazna) sila sa kojom se borio, bila je po njemu, taj vihor, svetski vihor koji je nametnuo sudbinu kako Draži, tako Srpskom i ostalim narodima od Baltika do Balkana, koji pate pod totalitarnim diktatorskim komunističkim režimima, gde se gasi žiža slobode.

To je sudbinski golgostki put, kojim se prilazi Vasksrsenju.