Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 30, 2013 in Momčilo Vuković-Birčanin Đen.Dragoljub-Draža Mihailović, Момчило Вуковић-Бирчанин- ђен. Драгољуб Дража Михаиловић |

Pismo đenerala Draže Sv.Nikolaju Žičkom

Sveti Nikolaj Žički i NJ.V.Kralj Petar II

Sveti Nikolaj Žički i NJ.V.Kralj Petar II

 

 

Pismo đenerala Draže Sv.Nikolaju Žičkom 18.marta 1945. Bosna

 

Povukavši se sa Trebave na Vučjak na levu obalu reke Bosne, đen.Draža je od 12-marta do 13.aprila 1945.godine tu ostao.

Đeneral Draža je stanovao pod šatorom proleće je bilo vlažno, a bolovao je od išijasa.

Tu je napisao pismo Episkopu Žičkom dr Nikolaju Velimiroviću koje je glasilo:

Vaše Preosveštenstvo,

Sa velikom radošću primio sam Vaše poruke i Vaše mudre savete koji odgovaraju potpuno i našem gledanju na današnju situaciju.

Sa radošću mogu da Vas obavestim, da ja nepokolebljivo stojim na stanovištu i vidim potrebu da danas ceo srpski narod mora biti ujedinjen u borbi za potpunu slobodu našeg naroda. Mogu da Vas obavestim da je to jedinstvo na terenu već davno ostvareno i danas sav srpski narod je ujedinjen pod zastavom na kojoj je napisano “Sa verom u Boga, za Kralja i našu pradedovsku veru, koja nas je kroz našu tešku ali slavnu istoriju, vodila i izvela na pravi put”.

Mogu Vam javiti da naš narod podnosi danas teška stradanja i iskušenja, ali ga to čeliči za nove zadatke pred kojima se nalazi.

Mi smo ispunjeni verom i nadom da su iskušenja, koja je Gospod Bog dodelio kao kaznu našem narodu, pri kraju, i da sviće zora koja će ozariti i ispuniti radošću vaskoliki naš narod.

Sa nama su svi čestiti sinovi našeg naroda i mi danas, vodeći ovu tešku i časnu borbu, samo vršimo ono što naš narod želi i traži od nas.

Duboko smo uvereni da ćemo uz pomoć Gospoda Boga i naše svete Crkve, i sa Vašim blagoslovom i moralnom pomoći, uskoro videti ostvarene naše ideale.

Vaš darak u maramicama mnogo me je obradovao i ja Vam od srca blagodarim na ovoj Vašoj lepoj pažnji.

Kosta me je obavestio o svima razgovorima sa Vama, a njegov poznanik mi reče, da će Vam biti pružena mogućnost da odete u inostranstvo.

Ja mislim da bi to bilo od velike koristi za našu nacionalnu stvar, jer biste Vi, Vašim imenom i autoritetom, koji je na našu sreću veliki mogli uticati na one krugove, koji još nisu promenuli svoje gledanje na naš problem.

Po mome mišljenju, korisno bi bilo da odete u Švajcarsku i dalje u Ameriku, jer biste odatle bez smetnje mogli da uspostavite veze na svima stranama.

Mislim da za sada, još nije momenat da idete u Englesku, jer se bojim da bi Vam rad tamo bio sputavan, pošto njihova politika još nije skrenula sa dosadašnje linije, iako se očekuje da ću uskoro do toga doći.

Podvlačim da sam duboko uveren da će Vaš rad u inostranstvu biti od velike koristi i da će uticati na one krugove koji još nisu svoje gledište promenili.

Moji borci i ja smo Vam duboko zahvalni na blagoslovu i pozdravima i molimo Vas, da se molite Gospodu Bogu za uspeh naše borbe, kao i za Vaš blagoslov u našem daljem radu. Šaljem Vam sinovske pozdrave mojih boraca i lično moje, ljubeci Vam desnicu.

18.marta 1945.g. Bosna

Vaš odani Drag.M.Mihailović,s,r.

Odlomci iz knjige M.Vuković-Birčanin General Dragoljub-Draža Mihailović