Pages Menu
Categories Menu

Чланови удружења могу бити

 

Редовни. То су борци и следбеници ђенерала Драже Михаиловића. Овде се подразумевају, како они који се за време окупације бораху под Његовом командом с пушком у руци, тако и они припадници Краљевске Југословенске Војске који су у то време трунули по нацистичко-фашистичким и усташким концентрационим и другим логорима смрти. Међу нама не сме бити разлике! Сви ми пођосмо у борбу с непријатељима „С вером у Бога за Краља и Отаџбину”!

Помажући. То су она лица, која буду Удружење материјално помагала. Међу овим лицима нарочиту пажњу још сад заслужују браћа Срби из Америке и Канаде, која нештедимице помагаху и помажу како четнике Чичине, тако и бивше ратне заробљенике и „качетлије”, који надахнути духом Равне Горе остадоше после „ослобођења” ван Отаџбине, да с четницима деле и добро и зло!

Почасни. То су оне личности, које су својим досадашњим радом заслужна за нашу борбу. У ова нарочито спадају наши инострани пријатељи.

Чланови удружења не могу бити:

остаци фашизма и нацизма, као и она лица која су својим досадањим противнародним радом показала, да немају права да се назову борцима и следбеницима Ђенерала Михаиловића. По спорним питањима за пријем у чланство пуноважно је решење Управног одбора Удружења.

Редовним члановима Удружења издаће се чланске карте, у којима ће и на енглеском језику стајати објашњено: ко смо ми? С чланском картом сваки члан моћи ће да докаже, да је припадник Краљевске Југословенске Војске (Rоуаl Yugoslav Аrmу). Помажућим и почасним члановима издаће се повеље.

1. До избора сталних чланова управе Удружења за Велику Британију, у својству привременог председника удружења одређујем: да привремено врше послове Управе удружења, лица означена у ПРИЛОГУII.

2. Организовању удружења у осталим земљама приступиће се по завршној организацији у Великој Британији, што ће се извршити у споразуму са надлежним за то личностима.

Знак удружења за све чланове ће бити равногорски знак.