Pages Menu
Categories Menu

Posted on Oct 31, 2013 in BIOGRAFIJA |

Đeneral Miodrag M. Damjanović

 

General Miodrag M. Damjanović

General Miodrag M. Damjanović

 

Kratka biografija.

 

Đeneral Miodrag M. Damjanović

Rođen u Aleksincu 16. januara 1893 godine.

Osnovnu školu i gimnaziju svršio u Kragujevcu.

Stupio 1909. godine u nižu školu vojne akademije u Beogradu, sa 42 klasom.

Otišao kao narednik-pitomac u rat protiv Turske 1912. godine u sastav Šumadiske divizije, a 1. decembra iste godine unapređen u čin podporučnika .

U rat protiv Bugarske 1913. godine ulazi kao vodnik Šumadiskog artiljeriskog puka, a 1. oktobra iste godine je unapređen u čin poručnika.

Ušao u I Svetski rat kao kapetan II klase. Krajem 1915. godine povlači se sa vojskom, kroz Albaniju.

Sa Krfa prebačen u Solun. Od tada pa do Septembarske ofanzive 1918. godine komandovao je artiljerijom brdskih topova u sastavu Šumadiske divizije.

Dana 1. septembra 1918. godine unapređen je u čin kapetana I klase.

Po svršetku rata služio je u artiljeriji, a 1922. godine je stupio u Višu školu Vojne akademije , koju završava odlično 1924. godine. 1926. godine preveden je u šeneralštabnu struku i raspoređen za načelnika štaba Šumadiske divizije.

U čin majora unapređen na Vidovdan 1920. godine, a 1. oktobra 1924. godine u čin podpukovnika.

Godine 1928. na stažu u Francuskoj. Zatim je bio na položajima načelnika štaba Komande vazduhoplovstva.

U čin pukovnika unapređen je 1929. godine, a 1. aprila 1930. godine određen za vojnog izaslanika u Mađarskoj.  Zatim : 1932. godine načelnik štaba Savske divizije, komandant vazduhoplovnog puka, v.d. načelnika štaba Komande vazduhoplovstva, a od 1935. načelnik štaba iste komande.

U čin brigadnog đenerala unapređen 1. decembra 1937. godine. U toku 1938. godine postao je načelnik štaba III armiske oblasti a II Svetski rat zatekao ga je na položaju načelnika štaba III grupe armija.

Po kapitulaciji KJV u aprilu 1941. godine pao je u nemačko zarobljeništvo.

U raznim logorima bio do početka maja 1944 .godine, kada se, po pozivu đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića, vratio u zemlju, da bi postao šef kabineta vlade đenerala Milana Nedića, sa kog mesta je pomagao pokret đenerala Draže Mihailovića.

Na dan 6. oktobra 1944. godine otišao je u štab Komande Srbije JvuO, a odatle u Vrhovnu komandu JVuO u Bosni.

Đeneral Dragoljub Draža Mihailović odredio ga je za svog pomoćnika 18. decembra 1944, a marta 1945. godine za komandanta nacionalnih snaga u Sloveniji i načelnika štaba istaknutog dela Vrhovne komande JVuO.

Na dan 1. maja 1945. godine prešao sa snagama JvuO u Italiju, a u aprilu 1947. godine u Nemačku, gde je od Britanaca bio interniran do maja 1948.godine.

Od 1948. godine pretsednik Udruženja boraca Kraljevske Jugoslovenske Vojske «Dragoljub Mihailović» do svoje smrti dana 4. augusta 1956.godine

Đeneral Miodrag Damjanović se upokojio 4. avgusta 1956. u klinici «Agnes Karl»u Hanoveru. Sahranjen je svečano 8. avgusta 1956. na velikom groblju Zelhorst u Hanoveru-Nemačka, ispraćen od nekoliko stotina vernih saboraca i ostalih emigranta, koji su zasuli njegov grob vencima i cvećem. Ubrzo potom njegovi posmrtni ostaci prenešeni su na groblje u Osnabriku-Nemačka.

 

Sa najdubljim bolom saopštavamo vam tužnu vest, da je na dan 4. avgusta 1956. oko 11 časova, u Hanoveru (Nemačka), u klinici Agnes Karl, posle dugog i teškog bolovanja ispustio svoju plemenitu dušu naš voljeni, poštovani i nikad nezaboravljeni

                                    MIODRAG M. DAMJANOVIĆ

 

brigadni đeneral KJV, komandant Jugoslovenske Kraljevske Vojske van Otadžbine i zamenik đenerala Dragoljuba Mihailovića i predsednik Centralne uprave Udruženja boraca K J V »Draža Mihailović«.

 

Sahrana dragoga nam pokojnika obavljena je na dan 8. avgusta 1956. godine na groblju Zelhorst

u Hanoveru, uz  učešće mnogobrojnih saboraca, prijatelja i poznanika.

Večni pomen, slava i hvala đeneralu Miodragu Damjanoviću!

Ispunjeni neizrecivom tugom i večno ožalošćeni ovim nenaknadivim gubitkom:

ZEMALJSKA UPRAVA UBKJV »DM« CENTRALNA UPRAVA UBKJV »DM« za Nemačku,

Simo Mijušković, potpredsednik s.r.

Branimir Živković, predsednik s.r.

 

ZEMALJSKE UPRAVE UBKJV »DM« ZA: SJEDINJENE DRŽAVE AMERIKE, KANADU, VELIKU BRITANIJU, JUŽNU AFRIKU, JUŽNU AMERIKU, AUSTRALIJU, FRANCUSKU I ITALIJU.

 

Venci u kapeli na sahrani đenerala Miodraga Damjanović

Venci u kapeli na sahrani đenerala Miodraga Damjanović

 

Na sahrani đenerala Miodraga Damjanovića Ruža Jovanović u dubokoj žalosti

Na sahrani đenerala Miodraga Damjanovića- Ruža Jovanović u dubokoj žalosti

Grob đenerala Miodraga M. Damjanović u Osnabriku Nemacka

Grob đenerala Miodraga M. Damjanović u Osnabriku Nemacka