Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Naredbe-Zapisnici-Pisma iz 1945. godine |

Naredba br.32 za 3.oktobar 1945.

 

KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE KRALJEVSKE JUGOSLOVENSKE VOJSKE,

ZA 3. OKTOBAR 1945. ZA SVE STAREŠINE JEDINICA

 

U želji, da se ljudstvo u vezi datih mi obećanja od strane savezničkih vojnih vlasti što bolje zbrine i pripremi za buduće zadatke, održao sam niz konferencija sa starešinama i izložio opšte potrebe i svoje namere u vezi sa tim. Ostavljajući ljudstvo da i dalje bude teritorijalno raspoređeno, pozvao sam starešine da ljudstvo pripreme za preformiranje i upoznaju ga s budućim zadacima koje sam već ranije naglasio.

Međutim, vidim da sve starešine nisu dovoljno ozbiljno shvatile svoje uloge i svoje zadatke u vezi s današnjicom i budućim poslom, već se odale stvaranju najfantastičnijih planova, danas neprimenljivih, ubacujući često žaoke politike, kojoj danas nema mesta, a ostavljajući ljudstvo samo sebi da i ono donosi zaključke, koji nikako nisu u skladu s našim potrebama.

Danas je potrebna više no ikada jednodušnost, zajedničko shvatanje našeg cilja i rešenost da se na opštem poslu istraje, a današnji u vezi sa njim obavi što hitnije i uspešnije, sve opet u nameri da ljudstvo očuvamo kompaktno i sposobno za zadatke koji ga u skoroj budućnosti očekuju.

Želim da se sve starešine vrate odmah svojim ljudima punim pregorom na posao i narećujem da se prestane sa svim onim što ne spada u redovnu dužnost starešina. Neposredno potčinjene komandante činim lično odgovornim za stanje u jedinici, zbog čega će one preduzeti sve potrebne mere kod svojih potčinjenih da se red, disciplina i duh jedinice kako pre, tako i posle preformiranja održi na dostojnoj visini.

Ljudstvu saopštiti, da će se preformiranju pristupiti na način kako sam to saopštio najvišim starešinama na konferenciji i to najhitnije, da nas ne bi iznenadio zahtev Saveznika za zaposlenje, kome se nikako ne može pristupiti dok se za to ne budu imale spremne jedinice.

Ovo narećenje saopštiti na potpis svima starešinama u svim jedinicama. Prijem narećenja potvrditi.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!