Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Naredbe-Zapisnici-Pisma iz 1945. godine |

Komandantu istaknutog dela VKJV gen. M. Damjanoviću

 

 

KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA VK JUGOSLOVENSKE VOJSKE GENERALU MIODRAGU DAMJANOVIĆU

 

Gospodine generale, iz Vašega pisma od 15. jula tekuće godine. upućenog g. dr Topaloviću vidimo da ste zaključili da vi i tamošnje ljudstvo niste naišli na pomoć i razumevanje kod nas i da to zasnivate na činjenici da se mi do sada nismo pojavili u logoru. Taj zaključak nije tačan. Mi u granicama naših mogućnosti svakodnevno činimo napore da se stanje u logorima popravi i da se stvore uslovi bezbednosti za emigraciju. Činimo to kod englesko-američke Komande, kod italijanskih civilnih i vojnih vlasti, kod prijatelja Poljaka i kroz sve naše veze u inostranstvu a naročito u Americi. Ako se rezultati toga rada sporo vide to svakako ne zavisi od nas. Možemo mećutim ipak biti zadovoljni što emigracija iako u punoj ilegalnosti ipak ima relativno veliku bezbednost očekujući dalji razvoj mećunarodne situacije. Mi ćemo svoje napore produžiti sredstvima i putevima koji odgovaraju stanju ilegalnosti i na koje nas upućuju naši pravi prijatelji. I ti bi putevi bili zatvoreni ako bi pokušali da idemo širokim raspravljanjima i obaveštenjima. Mi ćemo se radije izložiti nepravednoj kritici nego dovesti u opasnost prijateljstva i poverenje od kojih zavisi bezbednost cele jugoslovenske emigracije. Molimo Vas da i Vi i svi odgozorni ljudi u logorima najzad razumete da mi nasuprot zemlji i naredoi engleske Komande ne možemo doći u logore i da je pismeni i kurirski kontakt jedino mogućna veza meću nama sve dok engleska Komanda ne zauzme drugi stav. Ne možete valjda verovati da nam mogu biti prijatni prekori zbog ne dolaženja u logor. To sprečavaju jedino od već krupni razlozi.

Dalje Vas molimo za sledeće:

1 / Pošaljite spiskove za lične pakete. Slanje će pasti na teret pojedinih srpskih porodica i na sredstva Srpske narodne odbrane, a ne na Dražin fond. Ne odašiljanje spiskova u Ameriku tereti Vas odgovornošću što se ta vrsta pomoći ne šalje. Podelu pošiljki vi sami regulišite. Biće odrećen Centralni pomoćni odbor i on će tražiti formiranje svojih organa po logorima.

2/ Podela pomoći i opštenje sa UNROM mora biti jednoobrazno za celu Italiju, nameće se potreba i za jednoobraznom komandom u koliko postoje naše vojne jedinice u Italiji. Mišljenja smo da sve te jedinice treba da se stave pod komandu Komandanta Istaknutog dela Vrhovne komande. Jedini organizovani bataljon u Eboliju je taj savet prihvatio. Komandantu savetujemo:

a) Da po sopstvenoj inicijativi preduzima mere za prikupljanje pod komandu vojnih lica i ustanova van Otadžbine;

b) Da raspoređuje starešinski kadar;

v) Da koncentriše sve veze nižih komandi bilo sa CNK bilo sa savezničkim vlastima.

3/ CNK se mora starati da svi delovi narodne revolucije pa i vojni sprovode odluke Svetosavskog kongresa. Ne vidimo da duhovna akcija i ustrojstvo izvesnih jedinica pod Vašom komandom odgovaraju demokratskom, jugoslovenskom, savezničkom i antifašističkom stavu Kongresa. Želimo da sa nadležnim predstavnicima o tome vodimo razgovore ako se želi politička saradnja u okviru jugoslovenske demokratske narodne zajednice koju mi predstavljamo u inostranstvu. Na ovo su se saglasili svi članovi CNK u inostranstvu.

4/ Vojvoda G. Dobroslav Jevđević nije prihvatio savete da ne istupa kao predstavnik Jugoslovenske demokratske narodne zajednice i Komandanta naše vojske general Mihailovića, jer on te legitimacije nema i u koliko ih je imao one su mu oduzete. Otuda CNK mora da izjavi da sa g. Jevđevićem ne može sarađivati. General Mihailović nas je lično obavestio i ovlastio da ovakvu izjavu možemo dati i u njegovo ime.

 

Izvolite primiti uverenje o našem poštovanju.
Za Centralni nacionalni komitet,
Živko Topalović

Rim, 27. juli 1945.