Pages Menu
Categories Menu

Циљеви Удружења

 

1. Гајење љубави и оданости према Врховном Команданту Њ. В. Краљу Петру II, као Симболу државног јединства Федеративне и демократске Краљевине Југославије.

2. Неговање и подизање култа ђенерала Драже Михаиловића-Чиче, као првоборца општег Народног отпора противу сваке тираније и као носиоца демократског народног и државног препорода.

3. Бескомпромисна борба за ослобађење наше Отаџбине од комунистичког терора.

4. Одржавање и продубљавање међусобних односа и братства међу члановима Удружења, чему су гранитни основи ударени на Равној Гори, у заробљеничким и концентрационим логорима, у затворима и у мучилиштима.

5. Сарадња с борцима савезничких и братских земаља, ради што тешњег братства у оружју и проповедања оних идеја, за које смо се ми, као и борби слободних и демократских земаља беспоштедно борили.

6. Ширење историјске истине о 27. марту и уделу и доприносу војске Краљевине Југославије у Другом Светском Рату, а нарочито удела „Југословенске Војске у Отаџбини” под командом генерала Драже Михаиловића.

7. Захтевање подједнаких права за борце Краљевске Југословенске Војске са правима бораца савезничких Армија земаља у којима чланови Удружења живе и раде.

8. Помагање наше ратне сирочади, болесника, ратних инвалида и осакаћених на радовима, старих и изнемоглих бораца, као и помагање чланова Удружења и њихових породица у стварању сношљивијих животних услова и обезбеђивање материјалних потреба, одбраном и заштитом њихових интереса у сваком погледу

9. Посвећивање највеће пажње припреми и успособљавању Равногорске омладине за сгваралачки рад, који је очекује у ослобођеној земљи.

10. Учествовање у културно-просветном животу наше емиграције и задовољавање Културно-просветних потреба чланова Удружења у циљу духовног препорода и моралног и културно- просветног уздизања.

11. Стварање здравих материјалних основа, потребних за опстанак Удружења и извршења постављених циљева.

 

Своје циљеве Удружење ће остварити:

 

а) Активним суделовањем чланова у раду Удружења.

б) Делатношћу установа Удружења и његових делова, којима ће бити додељени одговарајући задаци.

ц) Присном сарадњом с нашим, Добротворним Организацијама и Установама широм целог света.

д) Тесном сарадњом са Савезничким Добротворним Организацијама и Установама.

е) Целисходним коришћењем материјалних средстава, којима Удружење буде располагало.

 

 Сматрам за потребно да нагласим и подвучем:

 

1. У коме ће духу радити Удружење зависиће само од његових чланова! Одлуком већине имају се безусловно сви покоравати. Ја ћу се први, у погледу рада Удружења, увек покорити вољи већине.

2. Сваки члан Удружења има себе сматрати и одговорним функционером, са свима правима учествовања у пословима и контроли рада Удружења. Удружење морају водити људи општег поверења чланова!

Зато и лица која будем сада предвидео за поједине дужности у Управи Удружења, вршиће ове по мојим упутствима привремено заједно са мном, само до прве Скупштине. Ова Скупштина ће из своје средине, слободном вољом чланова удружења, изабрати сталну управу Удружења.

Желео бих да прва скупштина Удружења буде на дан петогодишњице Светосавског конгреса у селу Ба, на дан 27. јануара 1949. у Лондону. До тога времена треба сви да настојимо: да се заврше све предрадње уписом чланова, организовањем хостела и припремама Конгреса.

3. За успех рада Удружења потребна су и материјална средства. А она се у почетку могу добити само од стране самих чланова Удружења. Да би показали пријатељима Удружења, да нас и они треба да помогну, морамо им показати и своју организацијску способност: морамо помоћи саме себе! Не смемо се „у злу понизити” и тражити ма чију милостињу, као што се нећемо смети ни доцније„у добру понети” и заборавити на своје дужности и према ближњима и према самим себи.