Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Naredbe-Zapisnici-Pisma iz 1947 i 48.godine |

Preosveceni vladiko

 

Preosvećeni vladiko

 

Taman sam se spremao da Vam odgovorim na Vaše cenjeno pismo od 10. januara, koje sam primio 25. januara, kad stiže i pismo od 31. januara, koje primih 20. ovog meseca.

Neobično sam Vam blagodaran na laskavim rečima i priznanju koja mi uputiste svojim prvim pismom. Žao mi je samo, što Vas ovoga puta moram obavestiti: da je na dnevnom redu promena našega statusa SEP u DP o čemu sam obavestio potpukovnika Kneževića uveren da Vas je on do sad već o tome izvestio. Moram da naglasim: da mi je do sad, kao Komandantu, bilo znatno lakše da držim ljude i da se staram o njima. Ali verujem da će Eboliski duh vladati i u drugim logorima u koje budu otišli moji ljudi. Dosadašnji zajednički život počev od Soče učinio je: da se ogromna većina ljudi stvarno oseća kao pripadnik jedne porodice, koja nosi ponosno ime Kraljevska Jugoslovenska Vojska. Kako sutra odavde odlazi za Ameriku Protojerej g. Vlastimir Tomić, to Vam više o stanju kod nas neću pisati i oduzimati Vam dragoceno vreme, pošto sam g. Tomića umolio: da Vas detaljno sa istim upozna. Moram da naglasim, da mi odlazak g. Tomića vrlo teško pada, jer u njemu gubim izvanrednog saradnika, ali mi je u toliko draže što ćemo u njemu imati u Americi jednoga od najelitnijih predstavnika i našega naroda i naše Crkve. Kad sam već kod ovoga predmeta, smatram za svoju dužnost da Vam preporučim i nedavno otišlog odavde g. Kalika, koji svojim radom ovde zaslužuje svako priznanje.

Aktom svojim Đ. Br. 3882 od 31. januara obavestio sam Direktora Gimnazije o Vašoj potvrdi prijema molbe zajednice Doma i Škole, a isto tako raspisao sam i Vašu poruku Sveštenstvu: da se Njegova Svetost Patrijarh i dalje spominje u Crkvama. O stanju ovdašnjeg sveštenstva obavestiće Vas g. Prota Tomić. Prema Vašem zahtevu u drugom pismu našao sam dva para za radno osoblje Vašeg manastira. Prema podacima koje sam o njima prikupio verujem da ćete biti zadovoljni. Lično sam sa njima razgovarao i oni su presrećni što je izbor pao na njih i jedva čekaju izveštaj o definitivnom izboru i dokumentu za put. Podaci izabranih jesu: Knežević T. Nikola rođen 3. novembra 1914. s. Vodoteč, Opš. Brinj, srez Brinj, specijalista kuvar, radio u boljim restoranima; Žena mu Knežević N. Ljubica rođ. 15. novembra1919. s. Glavice, vrlo dobra domaćica, čista i uredna. Eror Nikola rođ. 12. maja 1916. s. Babin Potok. opš. Vrhovine, srez Otočac, vredan zemljoradnik, dobar i pošten i žena mu Eror N. Mica rođ. 28. decembra 1928. u Sr. Lapcu, dobra i vredna domaćica. Oba ova para vladala su se primerno za sve vreme boravka u logoru, zbog čega ih i sa svoje strane preporučujem.

Zahvaljujući Vam na usrdnim željama za mene lično, ja se, Preosvećeni Vladiko, preporučujem Vašem arhijerejskom blagoslovu i Vašim molitvama, Vaš odani

Eboli, 22. februar 1947. Đeneral Damjanović.