Pages Menu
Categories Menu

Наредба и Пуномоћје ђен.Драгољуба Михаиловића за ђен.Дамјановића

 

Од 19.децембра 1944. и од 16. и 17. марта 1945.

 

Наредба ђен.Драгољуба Михаиловића за ђен, Дамјановића од 19.децембра 1944.

Наредба ђен.Драгољуба Михаиловића за ђен, Дамјановића од 19.децембра 1944.

 

 Пуномоћје ђен.Драгољуба Михаиловића за ђен.Дамјановића од 16 и 17 марта 1945.године

Пуномоћје ђен.Драгољуба Михаиловића за ђен.Дамјановића од 16 и 17 марта 1945.године

 

Наредба ђен.Драгољуба Михаиловића од 19. децембра 1944.

НАРЕДБА

НАЧЕЛНИКА ШТАБА ВРХОВНЕ КОМАНДЕ ЗА 19. ДЕЦЕМБАР 1944. ГОДИНЕ.

На дан 19. децембра 1944. године јавио ми се на службу ђенерал Миодраг М. Дамјановић, који је по моме наређењу дошао из ропства и ступио на дужност коју сам му ја био одредио.

По доласку именованог са командантом Србије ОДРЕЂУЈЕМ ђенерала Миодрага М. Дамјановића за свог помоћника.

Именовани ће примити дужност одмах.

Предњу наредбу доставити у распису свим јединицама.

НАЧЕЛНИК ШТАБА ВРХОВНЕ КОМАНДЕ

Армиски  Ђенерал                                                                                   Драг. М. Михаиловић

 

Пуномоћје ђенерала Михаиловића за ђенерала Дамјановића од 16. марта 1945.

ПУНОМОЋЈЕ

Овим овлашћујем свога помоћника ђенерала Миодрага М. Дамјановића: да као Истакнути део Врховне команде дејствује у Западном делу наше Отаџбине и по потреби у моје име узме под команду све националне снаге које се тамо налазе.

Ђенерал Дамјановић формираће свој штаб од људства које поведе одавде као и од оног које узме из јединице и са терена.

По мојим инструкцијама ђенерал Дамјановић доносиће сходно одлуке и издавати потребна наређења, а о овоме обавестити све надлежне у западном делу Отаџбине, које позивам да се овој мојој одлуци покоравају.

Штаб ђенерала Дамјановића носиће назив “Горски штаб бр. 1. в.”

Штаб Врховне команде

Бр. 300 16. марта 1945. год.

Положај

Начелник штаба Врховне команде,

Армиски ђенерал, Драг. М. Михаиловић

 

Пуномоћје ђенерала Михаиловића за ђенерала Дамјановића од 17. марта 1945.

 

ПУНОМОЋЈЕ

Којим се овлашћује делегација ове команде у саставу Горског штаба бр. 1. в. састављена од:

Ђенерала г. Миодрага Дамјановића,

Пуковника г. Љубомира Јовановића и

Потпуковника г. Синише Оцокољића, да:

– прикупља делове југословенске војске у Отаџбини који су у непрекидним борбама са непријатељима нашег народа и

– да дође у додир са Савезничком Врховном Командом ради заједничког дејства и рада.

Овлашћује се ђенерал Дамјановић да за ове задатке користи и остале официре свога штаба као истакнутог дела Вховне Команде.

17. марта 1945. г.                               НАЧЕЛНИК ШТАБА ВРХОВНЕ КОМАНДЕ

Армиски ђенерал

Драг.М. Михаиловић