Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Наредбе-Записници-Писма из 1945. године |

Наредба бр. 24 за 5.август 1945.

 

КОМАНДАНТА ИСТАКНУТОГ ДЕЛА ШТАБА ВРХОВНЕ КОМАНДЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ ЗА 5. АВГУСТ 1945.

Имам података да многи официри, подофицири и војници Југословенске војске у Италији, било да су дошли из земље или су до сада били у зароољеништву или интернацији, својим радом и понашањем штете угледу и интересима Југословенске војске и нашег народа.

Уместо да се у туђини у заједничкој патњи покажемо пред Савезницима и целим светом дисциплиновани и достојни представници оних бораца и мученика који још и данас воде борбу по нашим шумама и дела напаћеног народа, који издише под Титовим терором, полажући све своје наде у нас, сведоци смо следећих појава:

По целој Италији налази се знатан број припадника Југословенске војске, који нису ни у једном логору нити у радној јединици код Савезника. Они лутају од места до места представљајући се месним или савезничким властима често лажним документима, у извесном својству, тражећи помоћи и интервенције скоро увек само личне природе.

Друга група у циљу угоднијег живота и осигурања сопствене егзистенције, одала се трговини и црној берзи не презајући ни пред каквим обзирима! Има и таквих, који дошав до савезничких униформи, производећи себе у произвољне чинове, чине разне интервенције и молбе код савезничких власти махом у своје користи.

Једна од најжалоснијих појава од које нас ни све патње ни страдања нису одвикли, свакако су оговарања, клеветања или чак и достављање наших људи савезничким или месним властима.

Изгледа да су многи од нас заборавили на положену заклетву Краљу и Отаџбини, које нас нико није разрешио, као и да за сваки иступ или деликт и ван земље за све нас постоји Војно Кривични Законик и Закон Равногорског Покрета, те да ће сваки морати једнога дана полагати рачуна за свој рад.

Указујући на предње, а у вези моје наредбе Бр. 23 од 5. т. м.

НАРЕЂУЈЕМ

1.- Сва војна лица било у ком својству да се налазе у Италији имају се до 25. августа т. г. пријавити у војничке логоре Форли или Чезени или цивилне логоре Санта Чезареа или Трикаса.

Изузетак од овога чине само она лица која су наређењима овога Штаба распоређена на извесне дужности.

2.- Сва лица која су напустила војне или цивилне наше логоре имају се до 25. августа у исте вратити.

3.- Ни једно војно лице нити невојно у униформи не сме се бавити трговином, црном берзом или ма каквим другим послом у циљу личног користољубља.

4.- Право на ношење савезничке униформе имају само она лица, која су ван логора по наређењу овог Штаба.

5.- Ни једно лице не сме носити ознаке чина за који нема Указ о унапређењу или декрет.

6.- Ниједно војно лице не сме се неовлашћено од потписатог обраћати Савезницима како за личне тако и за опште потребе. Одржавање везе са Савезницима вршиће само лица, која буде потписати одредио и упутио.

7.- Одређивање војних лица за све дужности у Италији извршићу накнадно. Умољава се Инострани део Централног националног комитета, Управа југославенске транзит мензе у Риму и Југословенско добротворно друштво да хитно учине предлоге за војна лица која су им потребна.

8.- Трвење, клевете, оговарања и достављања било према коме члану Југословенске војске или политичких људи у Италији имају престати. Ко се огреши о ову наредбу искусиће последице предвиђене Војно кривичним закоником и законом Равногорског покрета, јер се има у виду да ће свако од нас у своје време полагати рачуна за свој рад. Сада није време да се о многим стварима покреће питање.

Неслога, разједињеност, нетрпељивост и неуважење појединих наших људи користи само нашем заједничком непријатељу. Истинска љубав и слога, чврста душевна и морална повезаност и јединствени фронт престављају једине залоге нашега успеха.

Ову наредбу саопштити свима старешинама и војницима пред стројем.

Умољава се Управа транзит мензе у Риму, да исту саопшти на погодан начин свим лицима која се у истој хране.

 

С ВЕРОМ У БОГА ЗА КРАЉА И ОТАЏБИНУ!

Командант, ђенерал Дамјановић