Pages Menu
Categories Menu

Emigrantski dokument-pasoš

 

 

Emigrantski dokument-pasoš za Nemačku

 

Emigrantski dokument-pasoš za Nemačku

Emigrantski dokument-pasoš za Nemačku

Emigrantski dokument i njegovo značenje

Na Specijalnom zasedanju UN (Ujedinjenih nacija) u Ženevi-Ženevska konvencija -“Konvencija o statusu izbeglica “, od 28. Jula 1951. godine, doneta je i usvojena odluka o statusu političkih emigranta i stupila je na snagu 22. Aprila 1954. godine. Ona je dopunjena 31. Januara 1967. godine od strane ” Protokola o statusu izbeglica “, koji je 4. Oktobra 1967. godine stupio na snagu.Konvenciji i Protokolu je pristupilo 144 zemalja .

Status izbeglice ima lice koje je moralo da napusti domovinu zbog svoje rase, vere, nacionalnosti, političkog ubeđenja ili pripadnosti nekoj socijalnoj grupi. Konvencija registrovanim izbeglicama garantuje prava i zaštitu.