Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Наредбе-Записници-Писма из 1945. године |

Наредба бр. 23 за 5.август 1945.

 

КОМАНДАНТА ИСТАКНУТОГ ДЕЛА ШТАБА ВРХОВНЕ КОМАНДЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ,

 

Наредба бр. 23 за 5.август 1945.Наредба ђенерала Миодрага Дамјановића

Наредба ђенерала Миодрага Дамјановића

Према наређењу Начелника штаба Врховне команде Југословенске војске у Отаџбини ђенерала Драже Михаиловића, као његов помоћник, одређен сам за команданта Истакнутог дела Штаба Врховне команде. У овом својству довео сам из Отаџбине: Шумадијску и Динарску дивизију, групу корпуса војводе Јевђевића, и делове Хрватске и Словеначке армије, које се налазе у логорима Форли и Чезени, у коме се налази и новоформирана Дринска бригада.

Пре кратког времена потчиниле су ми се добровољно све организоване радне јединице Краљевске југословенске војске, које су запослене код Савезника у Италији, као и логори Санта Чезареа и Триказа. Сем овога, све људство Морнарице и Ваздухопловства, које не жели за сада да се врати у земљу, признало је моју команду.

На овај начин извршено је спонтано, логично и природно војничко јединство команде свих Краљевских јутословенских снага у Италији, које истоветно судбински везане имају само једну жељу и задатак, да свом народу и земљи, кад то прилике дозволе донесу заиста правду слободу и срећнију будућност.

Примајући команду у изванредно тешким приликама, уверен да ће на овај начин поступити и све јединице Краљевске југословенске војске у инострансгву, ван граница Италије, гледајући ведро у наш сигуран успех,

НАРЕЂУЈЕМ:

1.- Да се од данас имају слушати и извршавати само моја наређења.

2.- Ни једно војно лице, које од мене није овлашћено, или за известан задатак одрећено, не може нити сме показати утицај ни јавно ни тајно на живот, рад и ред и једне Краљевске југословенске јединице у Италији, нити пак било у каквом својству или намери ступити у везу са Савезницима или другима по питањима војничке природе.

3.- Ни један старешина не сме дозволити ма чији утицај у својој јединици – који би био противан овој наредби. Обилазак јединица дозволити само лицима која имају дозволу од овог штаба. Све старешине ће устројити књиге обиласка и извештавати ме свакога 1. и 15. у месецу: ко је, када, у ком својству и са каквом намером обишао јединицу.

4.- Према Овлашћењу и наређењу примљеном од Начелника штаба Врховне команде југословенске војске укидам сва овлашћења, која су поједина војна лица донела из земље. Од сада ван Отаџбине важе само овлашћења издата од овог штаба, уколико доцнијим наређењем то не буде другојаче регулисано.

5.- Саопштити старешинама и војницима, да ћу чим ми прилике буду дозволиле, извршити обилазак свих јединица у Италији.

6.- Ову наредбу саопштити свим старешинама и војницима пред стројем.

7.- Умољава се Управа југословенске мензе у Риму, да исту саопшти на погодан начин свим војним лицима, која се у истој хране.

С Вером у Бога за Краља и Отаџбину!

Дража нас води ка величини и слободи!
Командант, ђенерал Дамјановић