Pages Menu
Categories Menu

Posted on Nov 29, 2013 in Naredbe-Zapisnici-Pisma iz 1945. godine |

Inostranom delu N.K. 4.avgust 1945.

 

INOSTRANOM DELU NACIONALNOG KOMITETA, RIM

Na konferenciji komandanata divizija sa potpisatim održanoj 4. avgusta ove godine u Ćezeni, a u vezi sa saopštenjima dobijenim od komandanata naši jedinica u Južnoj Italiji o potčinjavanju komandantu Istaknutog dela Štaba Vrhovne Komande Jugoslovenske vojske odlučeno je da se inostrani deo centralnog nacionalnog komiteta u Rimu umoli:

1.- Da pismeno saopšti savezničkoj Vrhovnoj komandi u Mediteranu da sam ja po svojim ovlašćenjima jedini komandant Jugoslovenske vojske van Otadžbine kao komandant Istaknutog dela Vrhovne komande, a po ovlašćenjima i naređenju načelnika Štaba Vrhovne komande armijskog đenerala D. Mihailovića.

2.- Da se ni jedan akt koji obavezuje narod, vojsku i Ravnogorski pokret ne može doneti bez saglasnosti načelnika Štaba Vrhovne komande, a u vezi odredaba Rezolucije Svetosavskog kongresa.

3.- Da se Nacionalni komitet proširi prijemom predstavnika Bosne, Like i Dalmacije iz grupa koje sam ja doveo u Italiju iz Otadžbine.

4.- Da Nacionalni komitet primi i ovom prilikom k znanju da se prestane sa pravljenjem razlike između pojedinih grupa i komandanata pod mojom komandom, a u vezi mog akta po tom pitanju pošto svi zajedno predstavljaju jedinstvenu jedinicu odanu NJ. V. Kralju i đeneralu D. Mihailoviću kako po svome stavu tako i po svome shvatanju.

5. – Da Nacionalni komitet primi k znanju da je jedini moj predstavnik za vezu sa Saveznicima đeneralštabni potpukovnik Vukašin J. Vukotić.

6. – Da se sa svim izloženim u ovom aktu upoznaju i gospoda. đenerali u Rimu radi znanja i upravljanja. Molim prijem akta potvrditi.

Ćezena, 4. avgust 1945. Komandant, đeneral Damjanović